Hôm nọ có mẹ Thuỳ Trang có nói đến bác sĩ Đức siêu âm ở Xã Đàn ! Hoặc có mẹ nào đã đến đây cho mình xin ý kiến với !